MỘT LẦN NỮA
Sr. Kim Loan

1/ Bao nhiêu lần con quyết tâm trở về cùng Chúa tình thương, bấy nhiêu lần lại lầm lỗi, đam mê thói hư, lạc đường. Chúa ôi, tình Chúa bao la, xin Chúa thứ tha cho con.

ĐK. Một lần nữa con trở về dù rằng tội con bao ê chề, trở về được Cha thứ tha. Một lần nữa con bắt đầu một cuộc đời mới luôn tươi mầu đậm đà tình Chúa thương yêu

2/ Bao nhiêu lần hứa tín trung, thay đổi cuộc sống của con, bấy nhiêu lần chẳng thực thi con theo thú vui tầm thường. Chúa ôi, lòng Chúa bao dung, xin Chúa đỡ nâng con luôn

3/ Chúa thấu hiểu tâm trí conbao lần lạnh cứng lỳ chai, không trung thành lời thề ước, tim con đã xa tình Ngài. Chúa ôi, này trái tim con xin đổ xuống ơn tràn đầy.