TÌNH CHA
Trương Thế Bạch

1. Lời thân thưa con chắp tay con thưa cùng Chúa, vì con đây như cánh chim bay xa lạc đàn. Lời thân thưa con đã phụ tình Chúa yêu con, bao tháng ngày lạc bước đi hoang, con đã phụ lòng Chúa trông mong. Lời thân thưa lỗi phạm đến Trời đến Cha, xin mở rộng lòng Chúa thương con, xin khoan hồng tha thứ cho con.

ĐK. Ôi tình Cha nhân hậu vô bờ, Cha đứng đợi trông con mỏi mòn, nơi quê nhà, bao yêu thương bao ngày đợi mong, con đã về, Cha vui mừng ôm lấy con yêu.

2. Vì con đây như đứa con đi hoang ngày tháng, lòng ăn năn con quyết tâm con quay trở về. Vì bao năm Cha đứng đợi chờ ngóng trông con, Cha mỏi mòn gầy héo thương con, nơi quê nhà chờ đứa con hoang. Từ xa xa trông thấy hình bóng người đứa con, Cha xúc động lệ ứa rưng rưng, con đã về ôi đứa con yêu.

3. Lời thân thưa xin Chúa coi con như đầy tớ, nhà Cha ta không thiếu chi không lo sợ gì. Ở bên Cha con thỏa lòng chẳng thiếu chi đâu, xin Chúa Trời nhận đứa con hoang, con cúi đầu cầu Chúa thương tha. Lòng Cha vui Cha mở tiệc đón mừng đứa con, nay đã về lạc mất bao năm, ôi Cha hiền ôm lấy con yêu.