TIN TƯỞNG VÀO CHÚA
Trương Thế Bạch

1. Dù cuộc đời ra sao con vẫn tin tưởng nơi Ngài, dù con đây lỗi lầm một lòng tin nơi Chúa nhân từ. Trọn một niềm tin yêu trao dâng cho Ngài gìn giữ, cho dẫu phong ba ngập lối, con vẫn tìn vào tình Chúa, Ngài hằng yêu thương nắm giữ con trong tay Ngài.

ĐK. Cho con niềm tin vào tình thương Chúa quan phòng, con tin Ngài ơi là niềm an ủi cho con. Con xin cậy trông trọn niềm tin yêu phó thác, Chúa luôn đỡ nâng con qua muôn ngàn khó nguy.

2. Nhìn cuộc đời bao phen trôi nổi đau thương kiếp người, lòng con luôn tin rằng tình yêu Thiên Chúa an bài. Rồi từng ngày qua đi con luôn tin vào tình Chúa, luôn ở bên con từng phút, luôn đỡ nâng con từng bước, Ngài cùng con đi vơi hết bao nhiêu nỗi niềm.

3. Nhìn cuộc đời con đây như chiếc lá khô trên cành, về nơi đâu nơi nào trời phong ba mưa bão tơi bời. Dù cuộc đời ra sao con luôn tin vào tình Chúa, Chúa vẫn bên con từng bước, Chúa vẫn bên con cùng đi, sợ gì gian nguy có Chúa con không lo gì.