NIỀM VUI ĐƯỢC THỨ THA
Sr. Kim Loan

1/ Dẫu cho tội lỗi có ngập tràn, ân sủng Chúa mãi luôn (là luôn) chứa chan. Vững tin nơi Chúa rất từ nhân, xin đón nhận hồng ân Chúa ban tặng

ĐK. Ôi niềm vui! Con được Chúa thứ tha, được đổi mới trong tình Chúa bao la, cho đời con mãi là khúc tân ca, để tán dương tình yêu Chúa hải hà.

2/ Dẫu cho cuộc sống tháng ngày qua xa lìa Chúa với bao (là bao) lỗi lầm. Có hay rằng Chúa vẫn chờ mong, con trở về vòng tay Chúa mở rộng.