CON TRỞ VỀ 2
Sr. Kim Loan

1/ Con trở về, con trở về sau bao năm xa Chúa. Con trở về, con trở về với lòng thống hối ăn năn.

ĐK. Chúa vẫn đợi con, dõi mắt chờ con như người Cha yêu thương hải hà. Chúa vẫn đợi con, dõi mắt chờ con như người mẹ yêu con thiết tha.

2/ Chúa biết con bao lỗi lầm đây tim con chai cứng, con ước nguyện quyết trở về sống tình bác ái yêu thương.

3/ Con tin rằng Chúa nhân từ luôn bao dung tha thứ, đây cõi lòng quyết quay về tin tưởng phó thác nơi Người