CẢM TẠ CHÚA
Lm. Vũ Mộng Thơ

1/ Con xin là xin cảm tạ Chúa một năm qua tràn muôn thánh ân. Cánh đồng này những cánh đồng của Chúa tốt tươi có đầy muôn hoa trái ngọt

ĐK: Cám tạ muôn ân Chúa ban tràn lan trên khắp quê hương mọi miền. Tháng ngày mai sau Chúa ơi đoàn con dâng Chúa khoan nhân chở che

2/ Bao nhiêu hồng ân Chúa đổ tuôn tràn ngày đêm, đoàn con sướng vui. Tháng ngày nhận muôn phúc lành dầu không xứng chi Chúa thật là Cha xót thương

3/ Thân con nào biết lấy gì đáp lại hồng ân, ngày đêm chứa chan. Chúa ơi nguyện trót cuộc đời ngợi ca chúc vinh. Chúa thật khoan dung biết bao.