CÓ CHÚA
Lm. Vũ Mộng Thơ

ĐK: Ngước mắt nhìn tầng mây xanh ngút cao, Chúa chí tôn, Chúa đang ngự nơi nào, để hồn con năm tháng mãi mỏi mòn, vì người ta xâu xé con đêm ngày, họ cười chê: Sao Chúa không cứu ngươi, có Chúa đâu, hay Chúa ngươi chết rồi. Tới bao giờ Ngài thương nghe tiếng con, Chúa chí nhân sao Chúa còn lặng thinh, và thù nhân họ cứ mãi đinh ninh: Chúa đâu là người tạo tác chúng sinh, đến muôn đời Chúa đâu còn vững bền và mai sau đâu phán quyết trần ai.

1/ Con đêm ngày vẫn tin yêu trông cậy, giờ Ngài đến cứu con khỏi ngục tù và ngày ấy con sướng vui chan hòa. Dù giờ đây tấm thân con hao gầy, tháng năm dài đầy ứ bao ê chề, nhưng tin rằng một ngày Chúa thương.

2/ Cho quân thù biết danh Cha trên trời, Ngài là Chúa muôn dân hết mọi loài, Ngài tạo tác nên cả thân quân thù, tình Ngài luôn mến thương con đêm ngày. Chúa đang nhìn nghe tiếng con van nài, Chúa không đành lặng thinh mãi đâu.

3/ Ca khen Ngài chứa chan bao phúc lộc hằng đổ xuống trên thân con đêm ngày. Ngài gìn giữ con luôn trong tay Ngài và hồn con lãnh muôn muôn ơn lành. Hỡi muôn loài hãy chúc khen danh Ngài đến muôn đời và muôn kiếp sau.