NGŨ BÁI
Sr. Kim Loan

1/ Chúng con bái lạy Chúa Cha, Chúa Cha (ía) nhân thứ, đã giũ lời phán hứa dủ thương, dựng nên Rất Thánh Nữ Vương, Nữ Vương gây nền mọi phúc treo gương (ía) muôn đời.

ĐK. Xin dâng lên muôn tiếng ca với tấm lòng như đóa hoa. Xin dâng lên với trọn niềm tri ân, bao ân thiêng Chúa đã dủ thương ban, hòa vang khúc ca cảm tạ hồng ân Thiên Chúa hải hà.

2/ Chúng con bái lạy Chúa Con Ngôi Hi (i) đã xuống thế, đến cứu độ nhân thế vì yêu. Người thương trối Đức Mẫu Thân có Mẹ dẫn đường chỉ lối an vui bước đi trên đường.

3/ Chúng con bái lạy Chúa Thánh Linh. Đấng ban muôn vàn ơn phúc xuống cung lòng trinh nữ Maria. Mạch suối ân thánh trào tuôn, chúng con xin Người soi sáng ban muôn phúc ân dạt dào

4/ Chúng con khấn cầu Đức Nữ Vương, Nữ Vương (ía) Thánh Mẫu. Chúa chọn Mẹ giữa những người nữ để nên Mẹ Chúa trần gian, thế nhân muôn đời tụng ca Ave Maria.

5/ Chúng con tâm thành ngước trông, ngước trông Thiên Thần chư Thánh đang vui mừng trên chốn trời cao. Hiển vinh bên Đức Nữ Vương tấu lên cung đàn ngợi khen tri ân Chúa đến muôn đời.