KÍNH CHÀO ĐỨC NỮ VƯƠNG
Sr. Kim Loan

Kính chào Đức Nữ Vương. Bà là Mẹ xót thương, ngọt ngào cho cuộc sống, kính chào lẽ cậy trông. Này con cháu E-va thân phận người lưu lạc, chúng con ngước trông Bà kêu Bà mà khóc lóc, than thở với kêu la trong lũng đầy nước mắt

Bà là Nữ trạng sư nguyện đưa mắt nhân từ, nguyện đưa mắt nhân từ phía đoàn con đoái lại, và sau đời khổ ải xin Bà khứng tỏ ra cho đoàn con được thấy quả phúc bởi lòng Bà: Đức Giêsu khả ái. Ôi lượng cả khoan hồng, ôi tấm lòng xót thương, ôi dịu hiền nhân hậu. Trinh Nữ Maria!