BÀI CA CAO NIÊN
Thế Thông - Lời Lm. Nguyễn Văn Hưng

1/ Cảm tạ tình Chúa bao la đưa dẫn con từng phút từng giờ, từ thuở là đứa bé thơ và giờ đây đầu tóc bạc phơ. Ơn Chúa ban Phúc Lộc Thọ, luôn đỡ nâng trong tuổi già gần Ngài con không lắng lo

ĐK. Con xin dâng lên Chúa thân xác linh hồn con đây, Chúa dủ thương nhận lấy như lễ dâng chiều hôm. Con kính dâng với lòng thành, đây cháu con luôn thuận hòa. Xin Ngài thương thánh hóa xuống muôn vàn ơn lành

2/ Cuộc đời dù lắm gian nguy bàn tay Ngài luôn mãi độ trì, được Ngài dìu mỗi bước đi và hồn con đâu hãi sợ chi. Con hướng tâm trông về trời, con mãi kính tin trọn đời, chờ ngày về bên Chúa thôi.