LINH HỒN TÔI 5
Sr. Kim Loan

1/ Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa thần trí tôi mừng vui trong Chúa vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ q úa (ư) thấp hèn, Người dủ thương (là thương) đoái nhìn, vậy từ nay đến muôn muôn đời sẽ khen rằng: tôi thật diễm phúc.

2/ Đấng toàn năng rộng lòng nhân ái đã khứng ban nhiều ơn cao cả, thực danh Chúa chí thánh chí tôn. Từ ngàn năm tới muôn muôn đời, người dủ thương ai tôn kính Người, Người biểu dương cánh tay sức mạnh phá tan phường trí lòng kiêu căng.

3/ Chúa dẹp tan kẻ bao uy thế và đỡ nâng người luôn khiêm nhu, kẻ nghèo đói hưởng phúc đầy dư, người giầu có trắng tay trở về. Người hằng thương (hằng thương) Ích-Diênlà đoàn dân Chúa luôn dắt dìu như đã thề với cùng tổ tiên.

4/ Nhớ lại lòng người luôn thương xót cùng tổ tiên là Áp-ra-ham và con cháu đến mãi đời sau. Vinh danh Chúa: Chúa Cha uy quyền cùng Chúa Con và Chúa Thánh Thần, từ ngàn năm, phút giây hiện tại, mãi muôn đời vĩnh hằng thiên thu.