LINH HỒN TÔI 4
Sr. Kim Loan

Tiền xướng: Mừng vui, linh hồn tôi dâng lời ngợi khen. Mừng vui, thần trí tôi dâng lời tụng ca. Ca khen Chúa, Đấng cứu độ tôi, đã đoái thương đến phận hèn tôi.

1/ Phận (là phận) nữ tỳ, Người đoái thương nhìn tới. Vậy từ nay thiên hạ sẽ khen tôi, sẽ khen tôi phúc ân dư đầy.

2/ Đấng toàn năng đã làm, làm cho tôi bao điều cao cả. Ngàn lời ca khen ngợi Chúa cao quang, xót thương ai kính tôn Danh Người.

3/ Chúa biểu dương sức mạnh, dẹp tan những phường tự mãn. Kẻ khiêm nhu bé nhỏ Chúa nâng cao, ai quyền hành Chúa luôn hạ bệ.

4/ Kẻ nghèo được dư đầy, người giầu có lại về tay trắng. Tình thương Chúa bao bọc Israel như hứa cùng tổ tiên bao đời.

5/ Ôi lòng Chúa nhân hậu dành cho Ap-ram và con cháu. Ngợi khen Cha, Con cùng với Thánh linh: Chúa Ba ngôi mãi luôn vĩnh hằng.