CÙNG HƯỚNG LÊN MẸ
Sr. Kim Loan

ĐK: Cùng hướng lòng lên Mẹ dâng lời ca Ave Maria. Hợp cùng muôn triều thần thánh kính dâng lên Mẹ Ave Maria. Mẹ diễm phúc giữa muôn người phụ nữ, lời”xin vâng” Mẹ thưa cùng thiên sứ, nhiềm vui phúa ân nở hoa, ngàn dân mãi luôn ngợi ca. Ave Maria! Ave Maria!

1/ Xin Mẹ thương dẫn dắt chúng con, một niềm tin yêu Chúa sắt son cùng Mẹ ngợi ca Thiên Chúa không ngơi, sống đời yêu thương bác ái mọi nơi.

2/ Cho đoàn con hăng say vững lòng, một đời sống luôn mãi tín trung, dù rằng đường đi bao nỗi gian nguy, có Mẹ chở che, dẫn lối sợ chi.

3/ Xin Mẹ thương cứu giúp đỡ nâng, này đoàn con tha thiết khấn xin, Mẹ là vầng trăng soi những đêm đen dẫn đường đoàn con tiến tới gần Chúa.