CÙNG TIẾN VÀO
Sr. Kim Loan

ĐK: (Cùng tiến vào) Cùng tiến vào thánh điện hòa lời ca tri ân Chúa với lòng thiết tha (với tấm lòng thiết tha). Bao hân hoan hạnh phúc dâng tràn, tim reo vang hòa với cung đàn, này con xin đến dâng niềm cảm mến, ân thánh diệu huyền, mong ước một lòng phụng sự Chúa trót đời trung kiên.

1/ Hai mươi lăm năm đã trôi qua tình yêu Chúa luôn thiết tha. Hai mươi lăm năm Chúa ở cùng đỡ nâng con qua bão tố cuộc đời. Xin cho con mãi thuộc về Chúa và trở nên khí cụ của Chúa. Chúa là gia nghiệp, Chúa là con đường, này con vui bước đi với Chúa.

2/ Cho con nên như muối như men truyền rao Phúc Âm khắp nơi. Ôi bao ân thiêng Chúa ban tặng dẫu thân con bao yếu đuối, lỗi lầm. Con xin đoan hứa luôn trung tín một lòng theo Chúa là lẽ sống. Chúa là sức mạnh, Chúa là hy vọng, hồn con luôn khát mong chính Chúa.

3/ Xin cho tim con biết rung lên niềm khao khát yêu Chúa liên. Xin cho con luôn biết quên mình, cháy tiêu hao như ánh nến tỏa rạng. Thân con đây Chúa đã chiếm hữu để đời con mãi là của Chúa, mong chẳng có gì, mong chẳng còn gì, chỉ xin mong mãi luôn có Chúa.