TRONG THÁNH THẦN TÌNH YÊU
Lm. Mai Thiện

1. Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, đã tặng ban con phúc ân đầy tràn, được làm con Chúa hạnh phúc hỷ hoan. Tạ ơn Chúa đã gọi con theo ơn gọi nhiệm mầu, kế hoạch yêu thương rộng mở đón mời, để con dấn bước dâng hiến cuộc đời. Tạ ơn Chúa Thiên Chúa Tình Yêu, nguồn Tình Yêu không bến không bờ. Tạ ơn Chúa Thiên Chúa Tình Yêu.

2. Tha thiết niềm mong ước phúc ân trời nhuần thấm tháng ngày. Tình bất tận tình chung thủy mến yêu nồng say. Này con đây xác hồn con đây dâng hiến Ngài, để làm vinh danh Chúa cả cuộc đời, phục vụ yêu mến tha thiết nào ngơi. Ngợi khen Chúa đã gọi con đi với Ngài đồng hành, dẫu phận mỏng manh yếu đuối thấp hèn, một đời loan báo ân phúc trời cao. Ngợi khen Chúa Thiên Chúa Tình Yêu, nguồn Tình Yêu không bến không bờ. Ngợi khen Chúa Thiên Chúa Tình Yêu.

3. Muôn tiếng lòng tri ân Chúa suối nguồn lửa mến say nồng, để cho lòng thỏa bao nỗi khát khao chờ mong. Đời dâng hiến Chúa hằng yêu thương luôn quan phòng, tháng ngày trung kiên chứng nhân âm thầm, nguyện cầu hy sinh rạng rỡ niềm tin. Cùng chung tiếng cảm tạ tri ân vang dòng thời gian, Chúa hằng yêu thương săn sóc bảo toàn, chở che năm tháng nâng đỡ ủi an. Cùng chung tiếng vang khúc tạ ơn, vì Tình Yêu muôn thuở trường tồn. Cùng chung tiếng vang khúc tạ ơn.