TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
Lm. Duy Thiên

1. Tình yêu Thiên Chúa êm đềm như bãi cỏ xanh. Tình yêu Thiên Chúa như là dòng suối mát trong. Ngài đưa con đến cho con nghỉ ngơi tắm mát no thỏa. Hồn con khao khát ân tình vẹn nghĩa thủy chung. Tình yêu Thiên Chúa cho con cảm thấy bình yên. Dù bao sóng gió ba đào lòng vẫn an tâm. Vì con tin chắc bên Ngài Chúa vẫn dìu đưa con về bên Chúa nhân từ tâm hồn sao quá mừng vui

ĐK: Nay con theo Chúa, cho dù đời bao khó nguy. Vì tình Ngài thương xuống trần đời phàm nhân. Lạy Ngài tình Chúa con nguyện ghi khắc trong tim. Theo lời Ngài như lúc xưa hiến trọn đời vì yêu

2. Này con xin đến như lời Ngài đã gọi con, vì tình yêu Chúa xoa dịu đời quá đắng cay. Này con tim mới Chúa tặng thay thế quả tim khô cằn, lòng con sung sướng ca tụng Thiên Chúa tình yêu. Và nay Chúa hỡi con đây đã thấy tình yêu, là tình yêu mến nhân loại bằng cả con tim. Lòng con thao thức đêm ngày xin Chúa dìu đưa linh hồn con đến quê trời vui cùng Thiên Chúa là Cha

3. Trần gian nay vẫn ơ hờ chưa thấy lòng tin, người đời nay vẫn sống vội cuộc sống xa hoa. Ngài vẫn đứng đó mong chờ bàn tay tha thiết rộng mời người con tội lỗi trụy lạc không thấy niềm tin. Nào về bên Chúa là người Cha rất từ nhân, dù bao yếu đuối lỗi lầm Người vẫn yêu thương. Vì Ngài là Chúa nhân lành không chấp tội, nhớ con Người xin hãy quay về đáp lại tiếng nói tình yêu