ĐỐI VỚI CHÚA
Lm. Thái Nguyên

1. Đối với Chúa, không có gì khác hơn là tình yêu: một tình yêu trung thành trước mọi thử thách, một tình yêu kiên trì trước những gian nguy. Không nghĩ suy theo đời, nhưng theo Lời Chúa đã gọi mời.

ĐK: Điều gì Thiên Chúa kết hợp, con người không thể phân ly. Điều gì Chúa đã lập ra con người không chi bôi xóa. Xin cho các gia đình yêu thương hợp nhất trọn đời thủy chung hết lòng lo sống cho nhau.

2. Đối với Chúa, yêu mến là sống theo luật Ngài ban, một lòng luôn chu toàn những gì Ngài muốn, đừng chạy theo cuộc đời gian trá điêu ngoa, nhưng tín trung thật thà, biết xây dựng êm ấm thuận hòa.

3. Đối với Chúa, ai có được trái tim của trẻ thơ, thì người đó được vào nước của Thiên Chúa. Vì trẻ thơ ngoan hiền thanh khiết đơn sơ. Xin Chúa cho con được sống như Lời Chúa phán hôm nay.