BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ
Lm. Thái Nguyên

ĐK: Trận cuồng phong xô tới kinh hoàng giữa biển khơi cuộc đời con chơi vơi. Ngài ơi thương cứu giúp để vượt thoát trùng khơi về đến nơi an lành.

1. Cuộc đời ai tránh được cơn giông tố, mọi người đều muốn sóng lặng biển yên. Nhưng giông tố mới giúp ta nhận ra mình thấy mình mong manh bất lực, thấy mình cần Chúa biết bao.

2. Ra tay Chúa đã dẹp tan giông tố, mời gọi người sống vững vàng đức tin. Qua giông tố mới quý yên lặng tâm hồn mới bình tâm khi biến động vững lòng vượt sóng gian trần.

3. Thuyền đời luôn vẫn còn bao cơn sóng, nhưng con tin Chúa vẫn hằng ở bên. Không nao núng những lúc con gặp nguy nàn với Ngài con luôn yên hàn đưa thuyền về tới bến quê.