BÁNH TRƯỜNG SINH
Lm. Thái Nguyên

ĐK: "Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta không hề phải -đói. Ai tin vào Ta không khát bao giờ".

1. Như bao con người lo lắng miếng ăn, nhưng ta đừng quên lương thực trường tồn là chính Chúa. Ngài mời gọi ta hãy ra sức làm việc không vì vật chất, nhưng để có lương thực trường sinh.

2. Kiếp sống con người như gió thoáng qua, như sương -nhỏ sa trên ngàn rồi tan còn chi nữa. Chỉ còn lại đây những ai đã một lòng trông cậy vào Chúa, không tàn úa nhưng rạng ngời luôn.

3. Xin cho con được sống với Chúa luôn, an tâm vượt qua cảnh đời mịt mù nhiều gian khó. Vì hằng có Chúa vẫn nâng đỡ phù trì con còn sợ chi, tin vào Chúa con no đầy từ đây.