THÁNH CLARA
Lm. Kim Long

1/ Xin một ánh sao trời để chiếu sáng cho mọi nơi. Trần gian đam mê bao tội lỗi, ngày đêm lao lung trong mờ tối, buông kiếp sống nổi trôi. Xin một tấm gương lành để dẫn lối cho tuổi xanh. Này gương Cla-ra nô tỳ Chúa là gương trinh trong gương nghèo khó biết coi khinh lợi danh

2/ Xin được bước theo Ngài để kiếp sống luôn đẹp tươi, chọn anh Giêsu nên phần phúc tình yêu trao ban trong mọi lúc, theo ý Chúa từng giây. Xin được mến yêu Ngài để xứng đáng môn đệ Ngài. Đèn chong canh thâu không hề tắt, đợi trông miên man không chợp mắt, phút tâm giao từ đây