CON HƯỚNG VỀ CHÚA
Tác giả: Nguyên Kha

1. Con hướng về Chúa, như đất khô mong nước nguồn, như tuần phiên mong trời sáng, như con thơ mong mẹ hiền. Con hướng về Chúa như hướng dương mong mặt trời, như nai kia mong về suối, như chiến tranh mong hòa bình

ĐK: Từ bình minh con kêu lên Chúa và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con u hoài thất vọng, Chúa nên nguồn ai vui tuyệt đối. Khi chiến đấu Chúa nên sức mạnh, khi tối tăm nên nguồn ánh sáng Chúa ơi mai ngày khi đời con xế bóng Chúa nên phần phúc trên thiên đàng

2. Con hướng về Chúa ôi cứu tinh của muôn loài, đây nguồn vinh quang tuyệt đối, ôi Giêsu Vua dịu hiền. Con hướng về Chúa đây Chúa cao quang tuyệt vời, đây Ngôi Hai Vua Hằng Sống, con kính tôn ca tụng Ngài

3. Con hướng về Chúa đêm tối tăm bao hãi hùng, mong vầng trăng đêm tỏa sáng, đưa con đi trong cuộc đời. Con hướng về Chúa, khi tuổi xuân con vừa tròn, xung quanh con bao lạ lẫm, ai dắt đưa con vào đời

4. Con hướng về Chúa, khi khổ đau đời héo tàn, khi đời cô đơn sầu úa, khi tương lai bao mịt mùng. Con hướng về Chúa, trong lúc an vui cuộc đời, con say sưa trong tình mến, con vững tin yêu trọn đời