DÂNG NGÀI
Lm. Vũ Thái Hòa

ĐK_A: Dâng tiến Ngài này của lễ chân thành. Dâng Ngài lễ vật nguyện xin Ngài thương nhận. Đây bánh thơm tinh tuyền và dâng lên với chén rượu nho lành là mồ hôi của trần gian xin Thiên Chúa chúc lành.
PK_A: 1/ Ngàn lời ca, lời nguyện cầu, tựa khói hương tỏa thiên nhan, xin tiến dâng lên ngai Chúa xin hãy nhận trọn niềm tin yêu.
2/ Đời mừng vui, đời lao nhọc, đời gió sương ngàn đau thương. Xin tiến dâng lên ngai Chúa cộc sống này một niềm cậy trông

ĐK_B: Dâng tiến Ngài lời cảm mến muôn đời. Ôi Chúa trời nguồn phúc vinh cho đời. Con náu thân nơi Ngài mọi buồn vui xin tiến dâng lên Ngài, nguồn cậy trông, nguồn an vui chiếu sáng mọi đời.

PK_B 1/ Lòng bình an vì có Ngài hằng dẫn đưa dìu con đi. Xin Chúa thương luôn nâng đỡ, soi dẫn người lạc đường, Ngài ơi.

2/ Địa cầu hỡi hãy hát mừng, mừng Chúa bao quyền uy linh. Mọi thế nhân tôn vinh Chúa với tiếng đàn cầm hòa vang.