CHIỀU TÍM CANVÊ
Phan Hùng

1. Canvê chiều tím ngắt, Con Thiên Chúa giang tay thập tự, Ngài cứu thế chết cho nhân loại, yêu con người tội lỗi đau thương. Bao la tình yêu Chúa quá yêu người trần thế. Ngài đã chết tan thây đau thương để kéo con lên đến cùng Ngài.

ĐK. Chiều tím Canvê, ôi một chiều xót xa tiêu điều, thương con nhiều Ngài đã giang tay ôm trọn tình con với Chúa. Thập giá vươn cao, ôi thập tự hồng ân cứu rỗi. Ngài dìu con lên đỉnh yêu thương, Ngài đưa con đến cõi thiên đình.

2. Canvê chiều hôm ấy, Gioan đứng dưới chân thập tự, cùng Thánh Mẫu phó trao nhân loại, đây con Mẹ Mẹ hãy yêu thương. Trao dâng Mẹ Thiên Chúa đến con người trần thế. Ngài tín thác trao dâng trao ban để chúng ta vui sống bên Mẹ.