CUNG ĐÀN CỦA CHÚA
Phan Hùng

1. Cuộc sống con người có những thứ bậc địa vị khác nhau, người thì đầy dư quyền uy giàu có, người thì bình thường cuộc sống an vui, người thì nghèo hèn cuộc sống buồn thương. Dù ở bậc cao hay là bậc thấp, dù người cao sang hay người thấp bé. Cũng như nốt nhạc ở một cung đàn của Chúa mà thôi.

ĐK. Lạy Chúa xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sống khác nhau. Khi cung đàn reo lên, tay Chúa đang đánh đàn, Ngài chình nốt nhạc chưa êm thành bản tình ca Chúa Trời.

2. Cuộc sống con người giống những nốt nhạc định vị khác nhau, người thì đô rê người thì sol lá, người thì trầm trầm bỗng lúc dâng cao, người thì muộn phiền gặp lúc mừng vui. Dù rằng gặp vui hay là gặp tủi, dù rằng vinh quang hay là khốn khó. Dẫu sao nốt nhạc ở điệu cung đàn thành khúc tình ca.