DÂNG NGÀY CHO CHÚA
Phan Hùng

1. Con dâng lên Chúa một ngày mới của con, với bao ơn lành Ngài thương ban giáng phúc. Con dâng lên Chúa một ngày mới hôm nay với bao nhọc nhằn buồn vui cùng dâng Chúa. Xin dâng lên Chúa một ngày con phó dâng, trót dâng cho Ngài niềm tin yêu tín thác. Lễ dâng cho Ngài là lòng con mến yêu, Chúa thương chúc lành một ngày con phó dâng.

ĐK. Con dâng ngày mỗi sáng khi thức dậy, dâng lên Ngài buồn vui cùng mơ ước. Con dâng ngày để Chúa thánh hóa ngày mới, con trao dâng một ngày cho Chúa giữ gìn.

2. Xin dâng lên Chúa từng ngày chuỗi đắng cay, với bao đau buồn cùng dâng lên tín thác. Xin dâng lên Chúa trọn đời sống tin yêu, nắng mưa phiền muộn buồn đau cùng dâng Chúa. Xin Cha thương đến nhận làm của lễ dâng, lễ dâng cho Người là yêu thương thánh đức. Trót trao cho Người cả ngày con Chúa ơi, Chúa ban phúc lành một ngày con hiến dâng.