ĐẠI DƯƠNG TÌNH THƯƠNG
Phan Hùng

1. Trót mang thân phận của con người mỏng manh quá Chúa ơi! Xác thân đam mê bao nhiêu năm con xa bờ lạc lối. Dù con lầm lỗi, Chúa thứ tha mong muốn con hối tội. Chúa như Người Cha vòng tay dang ôm đón con vào lòng.

ĐK. Lòng thương xót Chúa như đại dương bao la thật hải hà. Con muốn tắm mình và ngụp lặn trong đại dương của Chúa. Lòng con sung sướng hát vang khi con ở trong Chúa. Hãy hát lên một khúc ca và tán dương tình thương Chúa diệu vời.

2. Đã bao nhiêu lần trong hoang mạc đời con mãi ngủ say. Chúa thức tỉnh con trong yêu thương nhưng con đã từ chối. Ngài không bỏ rơi vẫn thiết tha lôi kéo con trở lại. Trái tim Người Cha làm đổi thay va giúp con quay về.