NGŨ BÁI 5
Thế Thông

1. Chúa Cả đất trời quyền năng ngút càn khôn. Vũ trụ muôn loài bàn tay Chúa tạo tác. Ân tình Ngài muôn thuở tràn ứ dương gian. Hương trầm lan lan tỏa phụng thờ suy tôn. Cúi lạy thờ Ngôi Cha Chúa Cả quyền năng. Đây khói hương trầm, hương lòng cung kính dâng. Ơn thiêng lồng lộng, tim con thỏa mơ ước. Hiến (i) dâng Ngài tương lai đời con mịt mờ.

2. Máng cỏ giá lạnh một đêm tuyết mùa đông. Giáng hạ xuống trần thỏa bao nỗi đợi trông. Nơi đồi cao mây phủ thập giá thương đau. Tim lòng Cha ươm nở phục hồi phận con. Cúi lạy thờ Ngôi Hai cứu độ trần gian. Đây khói hương trầm, hương lòng cung kính dâng. Ơn thiêng lồng lộng, tim con thỏa mơ ước. Hiến (i) dâng Ngài tương lai đời con mịt mờ.

3. Suối mạch phúc lộc, nguồn nâng đỡ ủi an. Khai mở trí lòng trọn yêu mến cậy tin. Khơi dậy trong tim nhỏ lửa mến trung kiên. Nơi trần gian muôn nẻo, hộ vực chở che. Cúi lạy thờ Ngôi Ba suối thiêng hồng ân. Đây khói hương trầm, hương lòng cung kính dâng. Ơn thiêng lồng lộng tim con thỏa mơ ước. Hiến (i) dâng Ngài tương lai đời con mịt mờ.

4. Hoa nở khắp trời, mùa hoa chốn trần gian. Hoa ngỏ muôn lời tụng ca Chúa trời đất. Nơi vườn thiêng ươm ủ một đóa hoa khôi. Như tình ca muôn thuở ngập tràn niềm vui. Cúi lạy chào hoa thiêng sắc hương tuyệt vời. Đây khói hương trầm, hương lòng cung kính dâng. Thiên cung vời vợi, Quê Hương tràn mơ ước. Có Mẹ lành con vui hưởng phúc muôn đời.

5. Vui hưởng phúc trời ngợi ca Chúa triền miên. Trăm họ tiến về tòa cao chốn hiển thắng. Tưng bừng nơi Thiên Phủ nhịp trống liên hoan. Cha rộng tay ân thưởng đời đời ngôi cao. Cúi lạy chào cha anh chốn cao hiển vinh. Đây khói hương trầm, hương lòng cung kính dâng. Giương cao ngọn cờ tin yêu một Thiên Chúa. Ước mong ngày ca vang hành khúc khải hoàn.