HÃY TỪ BỎ MÌNH
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá đó rồi mau cất bước theo Thầy. Ai cứu mạng sống mình thì sẽ bị đánh mất đi. Ai chết vì Danh Thầy sẽ được sự sống thiên thu.
ĐK. Xin cho con biết vững tin vác thập giá mình theo Chúa. Xin cho con biết khát khao suốt đời kết hiệp với Chúa. Xin cho con biết chết đi để được sống lại như Chúa. Xin cho con biết tín trung trong ngày Chúa đến vinh quang.

2. Những ai đánh mất mình vì muốn lời lãi trần gian nào ích lợi chi đâu bởi ơn cứu rỗi đâu còn. Yêu chính là hiến mình Ngài đã chịu chết đớn đau cho thế trần no thỏa suối nguồn hạnh phúc mai sau.

3. Khấn xin Chúa một điều: đừng để cuộc sống phù vân làm trí lòng u mê chạy theo chức tước danh vọng. Nhưng biết đem trí lực tận hiến và theo Chúa thôi. Không quản ngại gian khổ vững lòng vào Chúa không ngơi.