TUYÊN XƯNG ĐỨC KITÔ
Lm. Thái Nguyên

ĐK. Con tuyên xưng Ngài là Đức Ki-tô: Con Cha trên trời hằng sống thiên thu. Con tuyên xưng Ngài là Đức Ki-tô. Đấng cứu độ nhân loại khỏi kiếp hư vô.

1. Từ trong tăm tối Chúa đã cứu con Chúa ơi! Ngài là Vị Cứu Tinh nhân loại đợi trông thao thức. Cho con vững lòng thành kính tin cậy trông ở Chúa giữa đời nổi trôi.

2. Từ trong kiếp sống nô lệ đớn đau Chúa ơi! Ngài đã giải phóng cho con người tự do hạnh phúc. Con xin loan truyền Ngài khắp nơi nơi cuộc đời con sống Chúa là niềm vui.

3. Từ trong tội lỗi Chúa đã dẫn đưa bước con về nẻo đường chính ngay bao ngày sầu tan đã hết. Tim con vang dậy một khúc ca ngợi khen Danh Chúa, Đấng đầy quyền năng.