HÃY VÁC THẬP GIÁ MÌNH
Thanh An

ĐK: Nầy những ai lòng muốn theo Ta, hãy vác thập giá từ bỏ cả chính mình. Được thế gian mà mất linh hồn nào có đáng gì, ích gì người ơi.

1. Từng bước chân trên đường khổ nạn, thịt da nát tan Chúa vì ai hiến thân mình làm hy lễ tuyệt vời hòng xoá hết tội đời.

2. Nguyện Thánh Linh ban thêm sức mạnh để trong đắng cay vẫn bừng lên ánh hy vọng được đau khổ vì Ngài để sống mãi trong Ngài.

3. Cười với nhau ngay khi tủi sầu, đời như bóng câu sẽ tàn mau hỡi người, còn vinh phúc đời đời là cùng đích cuộc đời.