CÁNH CỬA THIÊN ĐÀNG
Ngọc Linh

1. Chiều Canvê năm ấy Mẹ đứng nhìn con chịu chết. Mắt mờ lệ trào tuôn Mẹ âm thầm bên Chúa muôn dân được phúc miên trường.

ĐK. Cánh cửa Thiên Đàng Mẹ ơi! Xin hãy mở cho con Cánh cửa Thiên Đàng.

2. Trần gian con gieo bước ngày đêm cùng Mẹ đi tới. Lúc cuộc đời tàn hơi bàn tay Mẹ đưa lối con tin được sống muôn đời.

3. Dòng sông bao con sóng giờ đã đổ ra biển lớn. Bước đường trần Mẹ ơi! Còn chút tình yêu mến xin dâng Mẹ lúc cuối đời.

4. Tựa hoa mong tia nắng ngày tháng hồn con mơ ước. Sớm gặp Mẹ, Mẹ ơi! Nguyện xin Mẹ mau tới đem con vào chốn muôn đời.