GIÃ TỪ TRẦN GIAN
Nguyễn Quang Huy

1. Nay giã từ trần gian con đi về nhà Chúa, về với Chúa của con là Đấng con tôn thờ. Bao năm giữa trần gian đã xúc phạm đến Ngài, nguyện xin Chúa tình thương sẽ khoan hồng thứ tha.

ĐK. Chúa ơi! Xin xót thương con, nguyện xin Chúa thứ tha tội con. Chúa ơi! Xin xót thương con, cho con được nghỉ yên muôn đời.

2. Nay giã từ trần gian xa cõi đời lữ thứ, đời con sẽ biệt ly chẳng thấy ai trên đời. Nay thân xác bụi tro hóa trở về cát bụi, chờ ngày mai phục sinh hưởng tôn nhan Chúa Trời.