HÃY NHÌN CUỘC ĐỜI
Lm. Mi Trầm

1. Hãy nhìn cuộc đời và sẽ thương con người. Đời người như hoa dại sớm nở chiều tàn phai. Sống trong cuộc đời rồi chết xa cuộc đời. Đời người như hoa dại sớm nở chiều tàn phai

ĐK. Tôi sẽ không chết nhưng tôi sẽ ra đi. Đi về cuộc sống ngàn thu. Tôi sẽ không chết nhưng tôi sẽ ra đi. Đi về cuộc sống muôn đời

2. Ước vọng đời người rồi sẽ như mây trời. Tàn dần trong gió lộng bến bờ nào đợi trông. Sống cho mọi người và chết cho tội đời. Ngày về trong bất ngờ sống lại đẹp đời ta

3. Hỡi người trần đời mở mắt xem con người. Đời này vui sang giàu chết rồi còn gì đâu. Trắng tay một lần tự hối trăm vạn lần. Việc lành thu tích nhiều Chúa Trời Ngài thưởng sau