LUYỆN HÌNH THƯƠNG ĐAU
Nhật Minh

ĐK. Từ luyện hình tiếng khóc than, lòng buồn sầu vì bao khổ đau trong lo âu. Chúa ơi! Nghe tiếng con cầu. Lời nguyện cầu cùng Chúa đã lâu, trong đêm thâu con nài van Chúa, hãy xót thương cứu con thoát khỏi vực sâu.

1. Giọt nước mắt kêu cầu tha thiết, Chúa hãy đến, hãy cứu thoát linh hồn (Giu-se) dẫn dắt đưa về trời.

2. Hồn con bao đêm ngày hằng mong, Chúa sẽ đến, lòng Chúa rất nhân từ khoan dung, hãy xót thương (Giu-se).

3. Vì bao năm con phạm tội lỗi, trên dương lòng thống hối tâm thành ăn năn Chúa xót thương khoan dung.