TÌNH CHÚA GIÁNG SINH
Simon Phan Hùng

1/ Chúa sinh ra đời trong đêm lạnh mùa đông tuyết rơi. Giá buốt tâm hồn giữa đồng vắng quạnh hiu buồn tênh. Có tiếng thiên thần vọng không trung mừng Chúa giáng thế, có các mục đồng đến thờ lạy Con Chúa Ngôi Hai.

ĐK. Ngày Chúa đến đem ơn lành từ trời ban xuống thế gian, tình yêu Chúa ôi cao vời tuyệt diệu khôn tả xiết bao. Yêu thương con Ngài đã giáng sinh làm người ở dương thế. Ôi tình yêu Chúa muôn đời vĩ đại thật cao cả lớn lao.

2/ Chúa Con ra đời trong hoang lạnh mùa đông giá băng, tuyết rơi nhiều làm lòng Chúa lạnh thêm từng cơn. Tiếng hát gian trần rộn ca vang mừng Chúa cứu thế, đến chúc tụng Ngài, cúi thờ lạy Thiên Chúa Ngôi Con