NGUỒN ÁNH SÁNG CỨU TINH
Simon Phan Hùng

1/ Mừng Chúa đến, đến trong trần gian, một vị cứu tinh đến đem bình an. Cả thế giới vui mừng hân hoan. Rộn rã ca vang bài ca mừng Giáng sinh. Này ánh sáng chiếu tỏa muôn nơi, đẩy bóng tối lui vào không gian bừng lên sự sống mới chiếu tỏa khắp nhân gian

ĐK. Này giờ Con Chúa đã đến, mừng ngày Con Chúa đã Giáng Sinh. Đến đem ơn lành, xuống ơn an bình, đem nguồn ánh sáng của vị Cứu Tinh

2/ Ngày Chúa đến kết giao tình yêu, một vị trẻ thơ đến hang bò chiên. Ngài giáng thế đem tình trao ban, hợp khúc hoan ca bài ca mừng thánh ân. Nguồn bóng tối đã biến tan đi, để ánh sáng soi vào không trung, làm nên một thế giới chỉ thấy có yêu thương