NGƯỚC NHÌN MẸ TÀ PAO
Phan Hùng

1/ Ngước mắt nhìn lên Mẹ con cầu khấn van xin. Xin ơn thánh đức đổ xuống con tràn đầy. Xin ơn của Mẹ hãy đỡ nâng đời con cho con dự phần hiệp thông vào Thiên Chúa. Mẹ đứng đó giữa núi rừng Tàpao giang tay đợi chờ gọi mời con bước tới. Mẹ đứng đó như nói cùng Giêsu, xin ơn của Ngài đổ xuống trên gian trần

ĐK. Mẹ Tà Pao ơi, Mẹ Tà Pao, con nhìn lên Mẹ thấy Mẹ thật đớn đau. Khi mà nhân loại đang sống trong lầm than, vương vấn lỗi tội đánh mất đi tình người

2/ Ngước mắt nhìn lên Mẹ con thành khẩn ăn năn, ăn năn thống hối tội lỗi con đầy tràn, xin ơn của Mẹ dẫn bước đi cùng con cho con được nhiều sự an lành trong Chúa. Mẹ đứng đó giữa cảnh đời lầm than, đau thương Mẹ buồn vì đời bao sóng gió. Mẹ đứng đó như nói cùng con đây, yêu thương mọi người và tránh xa lỗi lầm