NGHE LỜI CHÚA PHÁN
Simon Phan Hùng

ĐK. Nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái làm chứng tá Người đi. Con kiên tâm theo Người là đường là chân lý, tình yêu thương cho đời lời Người dẫn bước con đi.

1/ Lời Chúa là đèn soi chân bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi, con vui bước trong ánh sáng lời Người, lời của Người là sức sống đời con

2/ Lời Chúa là lời của chân lý, là ánh sáng rọi vào trong đêm tối, luôn khắc nhớ luôn giữ vững lời Người, lời của Người bền vững mãi ngàn năm

3/ Lời Chúa là đường con theo bước, là đích đến mọi người trong tin yêu, luôn thắp sáng luôn khắc nhớ vào lòng, lời của Người là cõi phúc trường sinh