NÉN HƯƠNG DÂNG MẸ TÀ PAO
Phan Hùng

1/ Nén hương lòng con dâng kính Mẹ Tà Pao, Mẹ thương nhận lời bầu cử cho con. Bên tòa Thiên Chúa Mẹ là Đấng trung gian, đoái thương nhận lời cầu bầu cùng Chúa ban ơn. ở dương trần nhiều lắm nỗi gian truân, bao gian nan vất vả và lầm than, con dâng lên Mẹ thiết tha cầu khẩn ơn Người, xin Mẹ vui nhận tấm lòng con kính dâng.

ĐK. Mẹ Tà Pao ơi Mẹ Tà Pao bao năm con xuôi ngược thuyền đời con lênh đênh, giữa dòng đời con biết cậy trông ai, dâng lên cho Mẹ nén hương lòng đời con.

2/ Với tâm tình con dâng kính Mẹ Tà Pao: lắng lo muộn phiền đầy nỗi truân chuyên. Xin lòng nhân ái rộng tình phúc ân thiêng, xuống ơn lộc Người đổ tràn hồng phúc trên con. Sống trên đời nhiều lắm nỗi đau thương, bao gian nguy khốn khổ đời lầm than. Dâng lên nơi Mẹ đoái xem nhận lấy tâm tình, xin Mẹ thương nhận chúc lành cho chúng con