XIN MINH XÉT
Lm. Phương Anh

ĐK: Xin minh xét cho con, lạy Chúa, xin bênh vực con, xin bênh vực con.

1. Xin cứu con khỏi tay người độc ác, vì Chúa là Thiên Chúa và là sức mạnh.

2. Xin ánh quang Ngài soi đường của con, để tiến về cung thánh đền vàng của Ngài.

3. Con tấu vang lời ca tụng Thiên Chúa, Ngài chính là sức sống là nguồn hy vọng.