BƯỚC CHÂN CHÚA
Đinh Công Huỳnh

1. Nhìn theo bước chân Chúa vác thập hình lên đồi Can-vê. Thịt xương nát tan hơi tàn kiệt sức bởi những ê chề. Con xót xa trong lòng biết bao tội đời Ngài gánh thay con. Ôi Chúa thương nhân loại chịu mang án chết cứu độ trần gian.

ĐK. Xin một lần được chết với Ngài, Ngài ơi! Xin đền bù lầm lỗi tháng năm con đã trót phạm. Con một lòng tự hối quay về từ đây. Xin mở lượng từ bi thứ tha bao ngày vong ân.

2. Nào ai có hay Chúa đã khổ sầu đổ mồ hôi máu. Chịu bao vết roi bao lời phỉ báng Chúa vẫn thinh lặng. Chúa ngước mắt lên trời thiết tha đôi lời cầu khấn với Cha: "Xin hãy tha cho họ vì họ không biết những việc họ làm".

3. Nguyện xin bước theo chân Chúa từng ngày vác thập tự giá. Phận con đáng chi sao Ngài chịu chết để cứu thân con? Ôi! Lớn lao vô ngần Chúa đã hiến mình chịu lấy đau thương. Con lấy chi đáp đền tình yêu Chúa đã hiến mình vì con.