HỢP TIẾN
Lm. Phạm Liên Hùng

1. Đây bánh thơm và đây ly rượu ngát hương, đoàn con xin hợp tiến trước ngai thiêng quyền linh. Tâm trí con và tấm linh hồn sắt son, giờ đây xin tận hiến với tin yêu chân thành.

ĐK: Xin thương nhận cho nầy lễ vật tinh khiết, như hương trầm bay đẹp ý Cha muôn đời. Xin thương nhận cho nầy tâm hồn tha thiết, như lễ vật xưa cho chúng con niềm vui.

2. Bao nỗi vui và nỗi u sầu lắng lo, đoàn con xin hợp tiến trước ngai thiêng quyền linh. Năm tháng qua cùng với công việc đã qua, giờ đây xin tận hiến với tin yêu chân thành.

3. Bao khát mong và những hy vọng lớn lao, đoàn con xin hợp tiến trước ngai thiêng quyền linh. Bao khó khăn cùng những vất vả đắng cay, giờ đây xin tận hiến với tin yêu chân thành.