RỬA CHÂN CHO NHAU
Lm. Từ Duyên

ĐK: Rửa chân cho nhau như Thầy rửa chân cho các con. Rửa chân cho nhau như Thầy thực hiện khi xưa.

1. Rửa chân cho nhau là noi gương Thầy đã làm. Rửa chân cho nhau là khiêm nhu xin thứ tha.

2. Rửa chân cho nhau là yêu thương và phục vụ. Rửa chân cho nhau là hy sinh không oán than.

3. Rửa chân cho nhau là thông chia tình yêu Ngài. Rửa chân cho nhau là trao nhau thương mến đầy.