TÌNH YÊU GIÊSU
Lm. Từ Duyên

1. Vào chiều đó trên đồi cao kia Giê-su gục ngã treo thân thập hình giang cánh tay rộng toàn thân rướm máu để cứu muôn người. Và chiều đó nỗi buồn dâng cao Giê-su đã chết nhưng bao người đời như đã hững hờ quên đi tình Chúa quên đi tình Ngài.

ĐK: Giê-su con xin cảm mến, Giê-su con tin kính Ngài, vì tình Ngài thật rất cao vời. Giê-su con nay hiểu thấu, vì yêu thương Ngài hiến thân mình, hy sinh cho người mình yêu.

2. Vào chiều đó trên đồi cao kia Giê-su lặng lẽ môi khô héo tàn và máu tuôn trào này thân tan nát ôi quá đớn đau. Và từng tiếng chuông chiều ngân vang Giê-su ở đó mong cho người đời mau bước quay về ăn năn chừa lỗi xin tha tội đời.

3. Từng ngày sống con nhìn Giê-su trên trên thánh giá ôi thân tiều tụy ở đó một mình gục chết đau đớn trong nỗi cô đơn. Từng ngày sống con nguyện hy sinh ăn năm sám hối xin quay trở về vì đã bao lần xuôi theo dòng đời đang tâm phản bội.