HẠT GIỐNG (Tv64)
Lm. Mi Trầm

ĐK: Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả hoa thơm quả đẹp gấp trăm.

1. Chúa cho mưa tưới gội ruộng đất cho tràn trề của cải sinh ra. Sông ngòi nước tràn mênh mông, lúa mì rồi sẽ trổ bông.

2. Những mô cao san bằng thẳng tắp, mưa gội mềm những luống in sâu. Chúa làm đất cằn nước thấm, chúc lành hạt giống nảy mầm.

3. Phúc lộc Người ban trọn vòng năm, cho được mùa muôn nẻo xa xăm. Hoa vùng hoang địa nở tươi, núi đồi hoan hỉ sáng ngời.

Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Lời Cha là chân lý, xin Ngài dùng chân lý mà thánh hóa chúng con. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.