BÁC ÁI HUYNH ĐỆ
Lm. Kim Long

Đk. Không có được tấm bánh, nếu những hạt lúa không bị nghiền nát. Mong được nghiền nát, không gì hữu hiệu hơn là Bác Ái Huynh Đệ.

1. Trong Hiệp Lễ Chúa Ki-tô đến với tôi cũng chính là Chúa Ki-tô không thể phân ly. Ngài cũng đến gặp gỡ người an hem bên cạnh tôi.

2. Trong Hiệp Lễ Chúa Ki-tô nối kết ta lúc Chúa ngự đến trong ta, kết hiệp với ta: Một tấm bánh, một chén mà ta chia sẻ cùng nhau.