KHÁT VỌNG
Thy Yên

1. Nguyện cầu xin Chúa lắng nghe con van nài. Người thương trông đến thứ tha muôn tội lõi. Xin đừng khép kín tình Ngài hơn biển khơi. Nguyện xin cứu thoát bóng đêm dài mịt mù. Tiếng khấn nguyện vọng lên Chúa Trời. Lúc gian nguy đừng rời xa con nhé. Đời con qua như làn mây khói sương chiều. Xác xơ như cỏ héo khô lòng quạnh hiu.

2. Ngày dài mong nhớ dáng yêu thương dịu hiền. Buồn dâng hoen mắt bóng trăng soi lạnh vắng. Sao Người xa cách để hồn con khát mong. Người ơi mau đến ủi an dặm nẻo đường. Chúa thấu nhìn đời muôn khổ sầu. Chúa khoan dung đừng buồn con nông nổi. Đoàn con tội lỗi hằng trông ngóng nhan Người. Đến mau dìu đưa thoát xa đời tăm tối.

3. Chiều mờ hoang lối dấu chân in lạc loài. Trời xanh xa tắp lững lơ mây nhẹ lướt. Chim buồn giăng cánh tìm trời xuân ấm êm. Đường xa cát nắng bóng ai còn miệt mài. Ngước mắt nhìn về Chúa Chí Từ. Thiết tha xin Người dừng cơn giông bão. Hồng ân chan tưới đời vang tiếng vui ca. Chúc khen ngàn năm Chúa muôn loài hiển vinh.