AI SẼ LÀM
Lm. Mai Thiện

1/ Ai sẽ làm cho lời tôi được ghi chép, ai sẽ dùng bút sắt ghi chép lời tôi? Ai sẽ dùng, sẽ dùng chì ghi tạc lời tôi trên đồng trên đá?.

ĐK. Tôi thầm tin Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại, trong xác thịt này tôi nhìn thấy Chúa tôi, chính tôi gặp Người mắt tôi nhìn Người

2/ Người lau sạch mắt lệ tuôn cùng tủi hổ, tay oai hùng cất chiếc khăn tang sầu thương. Đây Chúa trời sẽ ngự trị tiêu diệt thần chết muôn đời muôn kiếp.

3/ Ai âu sầu hãy vững tin vào Thiên Chúa, hãy hớn hở hân hoan trong Chúa tình thương. Ơn cứu độ xuống tràn đầy tâm hồn cậy tin trông chờ Chúa đến