ÁNH SÁNG THẬT
Lm. Kim Long

ĐK. Ánh sáng thật, ánh sáng chiếu trong tăm tối là tiếng tự đáy lòng nói với ta: Chúa là tình yêu.

1. Thứ ánh sáng thực cần khởi đầu rất dịu. Dần dần sẽ rực sáng một ánh sáng nội tâm tinh tuyền.

2. Ánh sáng chiếu vào hồn để nhìn rõ mình. Còn hiệp nhất cùng Chúa là xé nát màn đêm u sầu.

3. Hãy cố gắng tận diệt khỏi lòng trí mình. Từng lời gây thù oán và những tiếng tạo ra nghi ngờ.