CẦU NGUYỆN LUÔN
Lm. Kim Long

ĐK. Hãy cầu nguyện luôn lòng ta chớ ngừng ước vọng. Đừng ngừng ước vọng nếu ta không muốn ngưng nguyện cầu.

1. Nếu liên tục ước vọng tiếng kêu cầu của ta miên viễn. Khi dứt tình mến yêu lời ta sẽ thôi vang rền.

2. Nếu ta hằng ước vọng chớ mong được nghỉ ngơi giây phút. Khi tiếng lòng tắt đi là khi mến yêu phai tàn.

3. Nếu gian tà thống trị các tâm hồn nhạt phai yêu mến. bao ước vọng tắt đi còn đâu tiếng ai kêu cầu.